surely

  1. Adverb kesinlikle, emin/emniyette olarak, güven içinde, tehlikesizce.
  2. Adverb kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak, mutlaka.
    surely you are mistaken: Mutlaka yanılıyorsun.
  3. Adverb elbette, besbelli, belli ki, görülüyor ki.
    surely you don't believe that: Elbette buna inanmıyorsun (buna nasıl inanırsın?)
  4. Adverb kaçınılmaz bir şekilde.
  5. Adverb evet, tabiî.