sustain a conversation for hours

  1. Fiil bir konuşmayı saatlerce sürdürmek
  2. Fiil saatlerce konuşmak
  3. Fiil konuşmayı saatlerce sürdürmek