1. Geçişli Fiil desteklemek, destek olmak, alttan tutmak, düşmesine engel olmak.
 2. Geçişli Fiil dayanmak, taşımak, çekmek, tahammül etmek, katlanmak.
 3. Geçişli Fiil uğramak, duçar olmak, maruz kalmak.
  sustain a defeat: yenilgiye/hezimete uğramak.
  sustain an
  injury: yaralanmak, zarar görmek.
 4. Geçişli Fiil teselli etmek, cesaret/kuvvet/ümit vermek.
  It is his belief in God that sustains him: Allaha olan imanı ona kuvvet veriyor.
 5. Geçişli Fiil bir düzeyde tutmak/ muhafaza etmek.
  enough to sustain life: ölmeyecek kadar.
  sustain a note

  müz. bir notayı uzatmak.
  sustaining pedal: notayı uzatan pedal.
 6. Geçişli Fiil (yiyecek/içecek vb.) sağlamak/tedarik etmek, beslemek.
  sustain an army: bir ordu beslemek.
  sustaining:
  destekleyen, besleyen.
  sustaining food: besleyici gıda.
  sustaining member: derneğe para veren üye.
  sustaining program
  rad.TV masrafları istasyonca karşılanan ara programı.
 7. Geçişli Fiil onaylamak, doğruluğunu tasdik/teslim/kabul etmek, desteklemek.
  sustain an objection
  huk.
  bir itirazı kabul etmek.
  sustained: kabul edildi. (

  overruled
  : reddedildi).
 8. Geçişli Fiil teyit etmek.
 9. Geçişli Fiil iltizam etmek, tarafını tutmak.
bir suçlamayı kabul etmek Fiil
bir talebi varit görmek Fiil
iddiasında ısrar etmek Fiil
talebinde ısrar etmek Fiil
karşılaştırılabilmek
bir konuşmayı saatlerce sürdürmek Fiil
saatlerce konuşmak Fiil
konuşmayı saatlerce sürdürmek Fiil
mağlubiyete uğramak Fiil
yenilgiye uğramak Fiil
davalı tarafından davaya karşı yapılan davanın hukuki sebeplere dayanarak mesmu olmadığı definde bulunmak Fiil
aileyi geçindirmek Fiil
bir aileye bakmak Fiil
bir kararı tasdik etmek Fiil
bir zarara uğramak Fiil
zarara katlanmak Fiil
bir notayı uzatmak Fiil
bir siyasi partiyi tutmak Fiil
ilişki sürdürmek Fiil
bir ifadeyi doğrulamak Fiil
bir kuramı kanıtlamak Fiil
bir teoriyi savunmak Fiil
bir davayı (mahkemece) kabul etmek Fiil
bir iddiayı (mahkemece) varit görmek Fiil
bir ordunun erzakını sağlamak Fiil
yara almak Fiil
bir itirazı kabul etmek Fiil
itirazı kabul etmek Fiil
yükleri taşımak Fiil
rekabetle mücadele etmek Fiil
rekabete karşı çıkabilmek Fiil
hasara uğramak Fiil
zarar görmek Fiil
mağlup olmak Fiil
kalkınmayı sürdürmek Fiil
dostça ilişkileri sürdürmek Fiil
bir itirazı kabul etmek Fiil
talebinde ısrar etmek Fiil
birinin talebini yerinde bulmak Fiil
ispat yükünü serd ve dermeyan etmek Fiil
hükümeti ayakta tutmak Fiil
direnme kararı İsim, Hukuk