swing the vote

anlaşmazlıkları karara bağlayacak oyu kullanmak Fiil