1. Sıfat dokunsal.
    tactile circle: dokunsal açıklık.
    tactile corpuscule: dokunma cisimciği.
    tactile
    sense: dokunsal duyum.
  2. Sıfat dokunulur, el ile tutulur, dokunma ile hissedilir.