take a powder

  1. tüymek, alelacele gitmek/kaçmak,
    argo toz olmak, cızlamı çekmek, cızlam etmek.
  2. tüymek, toz olmak, cızlamı çekmek, kaçmak.