take effect

  1. Fiil, Hukuk hüküm ifade etmek
  2. yürürlüğe/mer'iyete girmek, işlemek, etkimek, etkisini göstermek, sonuç vermek, netice hasıl etmek, mer'î
    olmak, (aşı vb.) tutmak.
    The new system of taxation will take effect next May. The medicine quickly took effect.
  3. (a) yürürlüğe girmek, muteber/yürürlükte olmak, (b) etkimek, tesir etmek.
ahı tutmak Fiil
ihbar üzerine yürürlüğe girmek Fiil
bu karar ... tarihinde yürürlüğe girer