take one's hat off to (someone)

  1. saygı ile eğilmek, övmek, methetmek, (birinin) üstünlüğünü itiraf etmek, takdir ve hayranlığını ifade
    etmek.
    I take off my hat to his courage. I take my hat off to him for his new discovery.