take sb's name in vain

  1. Fiil birinin adını kötüye kullanmak
  2. Fiil birinin adını boş yere ağzına almak
  3. Fiil birinin adıni kötüye nahak yere kullanmak