take someone under one's protection

  1. Fiil birini himayeye almak
  2. Fiil birini koruma sına almak