take the chair

  1. (toplantıya) başkanlık etmek, başkanlık/riyaset kürsüsüne geçmek.
    leave/vacate the chair: oturuma son vermek.
  2. başkan olmak.
sıra ile başkanlık etmek Fiil
sırası geldiğinde başkanlığı üstlenmek Fiil