take the direction of affairs

işlerinin idaresini ele almak Fiil