take the necessary steps

  1. Fiil gerekli adımları atmak
  2. Fiil gerekli önlemleri almak