take to heart

  1. (a) unutmamak, aklından çıkarmamak, daima hatırlamak, (b) çok etkilenmek, içine işlemek, çok üzülmek/duygulanmak.

    He laid his sister's death very much to heart.
  2. içerlemek, çok müteessir olmak.
içlenmek Fiil
bir şeyi kendine dert etmek Fiil
birini coşkuyla karşılamak Fiil
(a) ciddî olarak düşünmek/ilgilenmek, canla başla alâkadar olmak, (b) içine işlemek, merak etmek.