taken aback

  1. şaşırmış, hayret etmiş, donup kalmış.
    to be taken aback: şaşırmak, şaşalamak, apışıp kalmak.
    You
    seem taken aback: Şaşırmış görünüyorsun(uz); şaşırdın(ız) galiba.
    I was quite taken aback at their bad manners: Terbiyesizliklerine şaşırıp kaldım.
haberlere şaşırmak Fiil