1. approximate

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Yaklaşık, aşağı yukarı, tahmînî