1. İsim
  tally stick ile ayni anlama gelir. çetele, üzerine çentik açılarak hesap tutulan değnek.
 2. İsim çentik, kertik.
 3. İsim hesap, çetele hesabı, maçta takımların kazandıkları sayılar.
 4. İsim işaret, etiket.
 5. İsim (çetele ile vb.) hesap tutmak.
 6. İsim saymak, sayım yapmak.
 7. İsim işaret/etiket koymak, birer birer kaydetmek.
 8. İsim uy(dur)mak, tut(tur)mak.
  These accounts do not tally (with each other): Bu hesaplar birbirini tutmuyor.
yüzer yüzer satın almak Fiil
çetele tutmak Fiil
birbirini tutmamak Fiil
oy sonuçlarını hesaplamak Fiil
taksitle ödeme
(Br) taksitle satış yapan mağaza
yük kontrolörü
(US) oy sayan memur
bir gemide yüklenilen veya boşaltılan yükün
mukabil listeleriyle uyumunu denetlemekle görevli kişi
dipkoçanı
İşte orada
İşte
kontrolör
(US) tesellüm belgesi
bir toplama makinesince
sonunda da genel toplamın yazıldığı rulo kâğıt
üzerinde her bir işlemin kaydedildiği
sayım cetveli
puantaj pusulası
(US) hesap pusulası
(Br) taksitle satış yapan mağaza
ucuzcu mağaza
tally ile ayni anlama gelir. çetele, üzerine çentik açılarak hesap tutulan değnek.
(Br) taksitle ödeme sistemi
(Br) taksitle satış sistemi
kredi ile satış
taksitli satış
kasayı tutturmak Fiil
(Br) taksitle satış işi
(Br) taksitli satış
listedeki malları işaretlemek Fiil
malları listeden çizerek kontrol etmek Fiil
bir şeyin hesabını tutmak Fiil