tariff question

gümrük tarifesini müzakere etmek Fiil