1. wheel
  2. disk
  3. disc
  4. tire
  5. pulley
  6. rim
cartwheel
cart wheel
carriage wheel
truck caster
landing wheel
lottery wheel
wag g on wheel
wagon wheel
rear wheel
back wheel
hind wheel
free wheel
disk wheel
gage wheel
tire wheel İsim, Ulaşım
trundle
roller
spare wheel İsim, Ulaşım
to change wheel Fiil
to change a wheel Fiil
wheel rotation axis İsim, Ulaşım
wheel brake
wheel width İsim, Ulaşım
axle oil box
wheel hub İsim, Ulaşım
track
disc dept
wheel center plane İsim, Ulaşım
trundle
wheel rim İsim, Ulaşım
wheel load
four wheel brake

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir mil etrâfında dönen ve taşıtların ... bir çember şeklindeki parça