tell something apart

birşeyle birşeyi ayırt etmek Fiil
birşeyle birşeyin farkını anlamak Fiil
birşeyi birşeyden ayırt etmek Fiil