tell things apart

  1. ayırmak, tefrik etmek, birbirinden ayırt etmek.
    I never can tell those two apart: Bunların ikisini
    birbirinden hiç ayırt edemem.