1. İsim, Hak ve Özgürlükler fundamental right
  2. basic right
  3. substantial right
  4. staple right
fundamental rights and freedoms İsim, Hak ve Özgürlükler
fundamental rights and freedoms İsim, Hak ve Özgürlükler