1. İsim Haçlılar tarafından Kudüste 1118'de kurulup 1312'de dağılan tarikatın üyesi.
  2. İsim Londra'da
    Temple'da oturan avukat veya hukuk öğrencisi.
  3. İsim adlı mason cemiyeti üyesi.
    Knight Templar ile ayni anlama gelir.