1. tapınaklı, mabetli, çok tapınağı olan, tapınak içinde saklanan.