1. interpreter
  2. translator
  3. dragoman
  4. vocal proponent
in-house translator
sworn interpreter
certified interpreter
sworn translator
to supply an interpreter Fiil
to call in an interpreter Fiil
to act as a spokesman for (sb's thoughts Fiil
to articulate Fiil
to supply an interpreter Fiil
to engage an interpreter Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir dilde söylenen bir şeyi sözlü ... dile çeviren kimse, dilmaç