term policy

  1. İsim vadeli hayat sigortası
  2. sabit süreli yaşam sigortası sözleşmesi
  3. muayyen bir süre için (örneğin 5 veya 10 yıl) aktedilen geçici hayat sigorta mukavelesi
  4. sigortalı bu süre zarfında ölürse sigorta bedeli ödenir
  5. şayet hâlâ hayatta ise poliçe sona erer ve ödeme yapılmaz
  6. bir yıldan fazla bir süre için aktedilen hayat dışı poliçe
değiştirilebilir hayat sigortası poliçesi
temdit dili poliçe
vadesi uzatılmış poliçe
temditli poliçe
yenilenebilir hayat sigortası İsim