the red cross

Kızıl Haç'ın yardım çağrısı
Uluslararası Kızılhaç Komitesi İsim