the necessary

gereğini yapmak, gerekli önlemleri almak, icabına tevessül etmek.
(bir mevki için) gerekli vasıflara sahip olmak Fiil
gerekli parayı tedarik etmek Fiil
gerekli çoğunluğu elde etmek Fiil
gerekli taşıt aracını sağlamak Fiil
gerekli önlemleri almak Fiil
gerekli adımları atmak Fiil