then, as now, ...

  1. Zarf günümüzde olduğu gibi o dönemde de ...
  2. Zarf bugün olduğu gibi o zamanlarda da ...