thick skinned

kalın derili. Sıfat
kaba, duygusuz, vurdumduymaz, yüzsüz, yüzüpek. Sıfat