think a proposal over

  1. Fiil bir teklifi yeniden düşünmek
  2. Fiil teklifi yeniden düşünmek