think nothing of something

  1. Fiil birşeyi önemsiz görmek
  2. Fiil birşeye önem vermemek
  3. Fiil birşeyin önemli olmadığını düşünmek
  4. Fiil birşeyi önemsememek