think nothing of

(a) önem vermemek, mühimsememek, kolay sanmak.
He thinks nothing of walking 25 km.: 25 km. yürümeyi
kolay sanıyor. (b) anlayamamak.
I could make nothing of what he said.
birşeyin önemli olmadığını düşünmek Fiil
birşeye önem vermemek Fiil
birşeyi önemsememek Fiil
birşeyi önemsiz görmek Fiil