think out loud

  1. Fiil sesli düşünmek
  2. Fiil düşündüklerini ortaya söylemek
  3. Fiil düşündüklerini süzgeçten geçirmeden söylemek