thong leather

  1. sırım köselesi.
  2. whang ile ayni anlama gelir. sırım/kayış yapılan deri, sırım köselesi.