throw one's weight around

  1. kuvvetini hissettirmek, ağırlığını koymak, ağır basmak.