1. Fiil tık tık vurarak saymak
  2. Fiil işaretleyerek saymak
  3. Fiil (Br) zorlamak
bir kaydı silmek Fiil
bir hesaptaki kalemlerin karşısına kontrol işareti koymak Fiil
bir hesaptaki kalemleri kontrol etmek Fiil
dakikalar geçip gitmek Fiil
(a) azarlamak, paylamak.
She ticked me off for being late: Geç kaldım diye beni payladı. (b)
argo
kızdırmak, öfkelendirmek, damarına basmak.
birini azarlamak Fiil