1. team
combat team
special squad
team of sharp shooters
team training İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Belirli bir hizmeti veya işi başarmak ... eğitilmiş en küçük birlik