1. devrilmek
  2. Fiil boşaltmak
  3. Fiil (polis) âni baskın yapmak
  4. Fiil devirmek
âni baskın