1. uç.
 2. doruk, tepe, zirve.
 3. uca takılan şey, uçluk, başlık.
  a cane with a rubber tip .
 4. tipin ile ayni anlama gelir. ara sayfa, bir kitabın sayfaları arasına eklenen harita, resim vb.
 5. uç takmak/geçirmek, ucuna birşey takmak.
 6. uç teşkil etmek, ucunu kapamak.
 7. ucunu süslemek/işaretlemek.
 8. (çilek vb.) ucunu/sapını koparmak.
 9. eğ(il)mek, meylet(tir)mek, bir yana yat(ır)mak.
  tip the scale at: ağırlığında olmak, ağır basmak, etkilemek.
 10. tip over: devirmek, devrilmek, altüst etmek/olmak.
 11. şapkayla selam vermek.
 12. (çöp vb.) dökmek /boşaltmak.
  The maid tipped the rubbish.
  tip up: (devirerek) boşaltmak.
 13. yuvarlanmak, yıkılmak.
 14. eğ(il)me, meylet(tir)me, yana yat(ır)ma, eğiklik, eğim, meyil.
 15. çöplük.
 16. bahşiş/ sadaka (vermek).
 17. ima (etmek), ipucu (vermek).
 18. tavsiye/ öğüt (vermek).
  if you take my tip: beni (öğüdümü) dinlersen(iz).
 19. hafif hafif vurma(k), tıkırdatma(k).
 20. hafif vuruş.
bir şeyi parmaklarında oynatabilmek Fiil
bir şey dilinin ucunda olmak Fiil
başarısızlığa uğramak Fiil
(a) dilinin ucunda, söylemek üzere, (b) hatırlamak üzere.
(or
mitt)
argo farkında olmadan/istemeyerek sırrını açığa vurmak, baklayı ağzından çıkarmak.
bilgi sızdırma İsim
kömür boşaltma yeri
kömür yığını
sigara filtresi, filtreli sigara/ağızlık.
parmak ucu
(beyzbol) hatalı vuruş. İsim
piyasadan özel kaynaktan alınan haber
kalem ucu İsim
kalem ucu İsim
kazık ucu İsim, İnşaat
güvenilir bilgi
nasihatı dinlemek Fiil
seyahat direktifi
(a) kanat ucu, (b) kenarı kıvrık ayakkabı burnu demiri.
uç kesim açısı İsim, İnşaat
kömür yığını
kitabın sayfaları arasına ek sayfa (harita/resim vb.) yapıştırmak.
servis fatura fiyatına dahil değildir
damperli kamyon
tehlikenin/müşkilâtın yalnız görünen/ küçük bir kısmı.
But this, of course, is only tip of the iceberg:
Fakat durum bundan çok daha ciddî/vahimdir.
kalem ucu İsim
kalem ucu İsim
(a) gizlice bilgi/sır vermek.
tip someone off about something: bir şey hakkında birine gizli bilgi/ipucu
vermek. (b) gelecek tehlikeyi haber vermek, uyarmak, ikaz etmek.
kasası kalkan kamyondaki yükü boşaltmak Fiil
devrilmek
boşaltmak Fiil
devirmek Fiil
(polis) âni baskın yapmak Fiil
uç direnci İsim, İnşaat
birine bahşiş vermek Fiil
dikkatsizlik yüzünden sırrı açığa vurmak Fiil
haber/faydalı bilgiler bülteni (piyasa durumu, borsa, at yarışları vb. haberleri). İsim
ikaz etmek Fiil
birini önceden uyarmak Fiil
birine göz ucuyla bakarak göz kırpmak Fiil
dengeyi ...'in lehine değiştirmek Fiil
ağırlığında olmak, … gelmek.
He tips the scales at 75 kg: 75 kg geliyor (ağırlığındadır).
kesin kararını belirtmek Fiil
kazanana taç giydirmek Fiil
uç uca.
vagonet
devirme kamyon
vagonet
durumu birinin lehine/aleyhine çevirmek, kefeyi bir tarafa ağdırmak.
The American declaration of war
in 1917 tipped the scales against Germany.
keçe uçlu kalem
birinin eline bahşiş sıkıştırmak Fiil
baştan ayağa
dilimin ucunda.
servis ücrete dahil değildir
 1. İsim type
 2. İsim character
 3. İsim kind
 4. İsim eccentric
 5. İsim breed
 6. İsim sort
 7. İsim variety
 8. İsim strain
 9. İsim style
 10. İsim form
 11. İsim ilk
a a- s
career pattern
car type
payment type
perfect type of the old aristocrat
uniform Sıfat
type script
a mean character
countertype
conventional design
stock model
model
intellectual character
standard type
suspicious character
third rather
type examination laboratory
c number
type approval laboratory
homologation Ulaşım
type approval İsim, Ulaşım
to be type-approved İsim, Ulaşım
to type-approve İsim, Ulaşım
Type Approval Regulations İsim, Ulaşım
galumptious
arm (adjustable rate mortgage)
unfit for business
to be quite a character Fiil
state car
conventional type
uniform İsim
emergency medicine İsim, İstihdam
emergency medical technician İsim, İstihdam
legal medicine
medical jurisprudence
forensic medicine İsim, Hukuk
forensic opinion
coroner's jury
Forensic Medicine Institute Özel Isim, Kurum İsimleri
forensic scientist İsim, Tıp
Component Type-Approval Certificate İsim, Ulaşım
alternative medicine İsim, Tıp ve Sağlık
anthroposophical medicine İsim, Tıp ve Sağlık
Vehicle Type-Approval Certificate İsim, Ulaşım
aesthetic medicine İsim, Tıp ve Sağlık
geriatric medicine İsim, İstihdam
evidence-based medicine (EBM) İsim, Tıp ve Sağlık
cardiovascular medicine İsim, İstihdam
preventive medicine
molecular medicine İsim, Tıp ve Sağlık
naturopathic medicine İsim, Tıp ve Sağlık
Nobel Prize in Medicine İsim
preventive medicine İsim, Tıp
pediatric medicine İsim, İstihdam
complementary medicine İsim, Tıp ve Sağlık
medical science
medicine
profession of medicine
physic
medical knowledge
medical science
medical journal İsim, Tıp ve Sağlık
medical language
medical register
doctor of medicine
medical course
medical ethics
med school İsim, Tıp ve Sağlık
school of medicine İsim, Tıp ve Sağlık
faculty of medicine İsim, Tıp ve Sağlık
medical school İsim, Tıp ve Sağlık
medical faculty İsim, Tıp ve Sağlık
physic
medical congress
medical profession
to intend for the medical profession Fiil
to qualify for medicine Fiil
medic medico
medical student
medical personnel İsim, Tıp
medical dictionary
practice of medicine
Medical and dental practice activities (NACE code: Q86.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Aynı cinsten olan varlıkların veya nesnelerin ... temsilcisi durumunda olan örnek

Hastalıkları iyileştirme, sebep ve sonuçlarını araştırma ... çalışmalar, hekimlik, tabiplik ilmi