to assess a building building prices

  1. İsim bir binanın değerini biçmek bina fiyatları