to the amount of

'lık bir meblağa kadar
kendi sermaye paylarına düşen miktarına kadar
gelir hesabı zimmetine yazılan meblağ
bir meblağı bir hesabın alacağına kaydetmek Fiil
entitled bir işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek Fiil
işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek Fiil
bir meblağı birinin alacağını (matlubuna) geçirmek Fiil
bir meblağı birinin alacağına geçirmek Fiil
meblağı birinin hesabına alacak geçirmek Fiil
bir meblağı birinin alacak hesabına geçirmek Fiil
bir meblağı bir hesabın zimmetine geçirmek Fiil
bir meblağı birinin borcuna geçirmek Fiil
bir meblağı birinin borcuna (zimmetine) geçirmek Fiil
kira ücretini hakeme tevdi etmek Fiil
birine kendisine olan borç miktarı ile ilgili not göndermek Fiil