to upset one's applecart

  1. bir çuval inciri berbat etmek, işi altüst etmek, bir kimsenin plânlarını bozmak.