traffic count

  1. trafik sayımı (belirli bir zamanda belirli bir noktadan geçen insan sayısı