travel light

  1. Fiil az bavul ile yolculuk etmek
  2. Fiil az eşya ile seyahat etmek