true statement

bir beyanın gerçek olduğunu kabul etmek Fiil