1. hızla dön(dür)mek, fırılda(t)mak, çevir(il)mek.
  2. (bkz: twiddle ).
  3. birşeyin etrafına dola(n)mak, sar(ıl)mak.
  4. Beyzbol atmak.
  5. dönüş, çevriliş, kıvrılış.
  6. kıvrım, büklüm, helezon.