undue influence (law)

  1. nüfuzu kötüye kullanma
  2. herhangi bir kimse üzerinde onun irade serbestisini ihlal edecek nitelikteki haksız ve kanunsuz tesir