upside- down

altüst
tepetaklak
ters Zarf
başaşağı Zarf
altüst, ters, tepe taklak, baş aşağı.
hold something upside-down: bir şeyi başaşağı tutmak.
turn
upside-down : altüst etmek, altını üstüne getirmek.
He turned the house upside-down , but couldn't find the hat.
Sıfat
karmakarışık, darmadağın, keşmekeş.
The room was upside-down: Oda karmakarışıktı. Sıfat
baş aşağı
devrilmek Fiil
biriyle alacağı vereceği kalmamak Fiil
fit olmak Fiil
didiklemek Fiil
her şeyi altüst etmek Fiil
didik didik etmek Fiil
her şeyi altüst etmek Fiil
evin altını üstüne getirmek Fiil
altüst etmek/olmak, devrilmek, devirmek.