urge on one's pupils the importance of hard work

  1. Fiil öğrencilerine çok çalışmanın önemini anlatmak